Strona główna

site helvetica, ampoule sans-serif" class="Apple-style-span">Konferencja sickness helvetica, sans-serif" class="Apple-style-span">pojęcia - myślenie - informacja (PMI)

 

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ KONFERENCJI: https://pmi-konferencja.wikidot.com/

 PMI 2011: 4-5 czerwca 2011, Poznań

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja pojęcia - myślenie - informacja (PMI) jest multidyscyplinarną konferencją studencko-doktorancką poświęconą zagadnieniom przetwarzania i wymiany informacji.


Pojęcia przewodnie spotkania wydają się być kluczowymi dla nauk o poznaniu i komunikacji, mogą jednak być różnie traktowane w uprawianych przez nas dziedzinach. Aby usprawnić komunikację, wynegocjować i uwspólnić znaczenia terminów, wymienić się doświadczeniami i rozważaniami, zapraszamy przedstawicieli:

  • psychologii poznawczej,
  • językoznawstwa,
  • epistemologii,
  • logiki,
  • informatyki,
  • filozofii nauki,
  • kognitywistyki.